Czy należy podpisać umowę przed fizycznym rozpoczęciem współpracy?

Ważne jest, by przed przystąpieniem do fizycznego wykonywania pracy podpisać umowę. Znajdują się w niej zapisy regulujące zakres obowiązków, czas trwania współpracy, wysokość wynagrodzenia i sposób jego przekazywania pracownikowi oraz pozostałe regulacje dotyczące współpracy. Dodatkowo umowa jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie pracownika w agencji. W firmie Staffer nie ma możliwości przystąpienia do pracy bez podpisania umowy.