Jakie kryteria należy spełniać, by podjąć współpracę ze Staffer?

Staffer ma możliwość podpisania umowy z osobami posiadającymi status ucznia bądź studenta. Osoby nieposiadające takowego statusu również mogą zostać zleceniobiorcami firmy Staffer. Bardzo ważne jest, by posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych.

W przypadku cudzoziemców wymagany jest status ucznia/ studenta uczelni wyższej, ważnej visy/ karty pobytu/ karty Polaka oraz numeru NIP wydanego przez Urząd Skarbowy w Polsce/ numeru PESEL.