Dostałem/am pracę jako kelner. Jakie są możliwości rozwoju i ścieżka kariery w firmie?

Każdy z pracowników firmy Staffer ma możliwość przystąpienia do weryfikacji poziomowej. Polega ona na zaliczeniu testu w formie pisemnej, sporządzonego w oparciu o materiały szkoleniowe przedstawione na szkoleniu podstawowym. Drugim etapem weryfikacji jest zaliczenie części praktycznej, która weryfikuje praktyczne zastosowanie zasad obsługi kelnerskiej. Podniesienie poziomu na stanowisku kelnera wiąże się z podwyższeniem stawki godzinowej.